EN

Julo Nagy

 

Súčasnosť prináša mnoho príkladov stierania hraníc medzi dizajnom a voľným umením. Dizajnéri posilňujú komunikačný potenciál svojich projektov prostriedkami kedysi vyhradenými voľným výtvarným disciplínam, umelci z oblasti „vysokého umenia“ zasa zhodnocujú dizajnérske stratégie pre vykročenie z obmedzujúceho priestoru galérií k bežnému publiku. Medzi výtvarníckych „obojživelníkov“možno priradiť aj Jula Nagya, doposiaľ známeho najmä ako dizajnéra.

Zdeno Kolesár

Udalosti

Streda, 2. 4. 2014

ATRIUM
Tvorivý pakt

O tom, že kvalitný grafický dizajn robí architektúru lepšou a funkčnejšou netreba pochybovať. V miestnej praxi je však toto partnerstvo testované skôr príležitostne a opatrne.  ...